Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" u Zaječaru, Gamzigradska Banja

RASPISUJE OGLAS

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom:

1. Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije / doktor medicine (dva izvršioca),

2. fizioterapeutski tehničar (jedan izvršilac) i

3. higijeničarka (jedan izvršilac).

Za prijem u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene sa punim radnim vremenom, do povratka na rad zaposlene:

Viši fizioterapeut - 1 izvršilac.

 

 

 Aktuelni oglas za zaposlenje možete preuzeti u celosti

OGLAS