U Specijalnoj bolnici u okviru Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede i dijagnostičku obradu se nalaze:

  1. Kabinet za vaskularnu dijagnostiku
  2. Kabinet za kardiološku dijagnostiku
  3. Kabinet za elektromioneurološku dijagnostiku
  4. Specijalistička ambulanta
  5. Biohemijska labartorija

Zakazivanje dijgnostičkih pregleda možete vršiti telefonom pozivom na broj 019/450-441 ili lično.