U okviru Specijalne bolnice postoji Odeljenje za terapijski i rehabilitacioni tretman koje obuhvata hidroterapiju, termoterapiju, kinezi terapiju, radnu terapiju, vakumterapiju, terapiju hiperbaričnom oksigenacijom i druge.

Bolnica je specijalizovana za rehabilitaciju oboljenja perifernih krvnih sudova (organski poremećaji arterijskih krvnih sudova, funkcionalni poremećaji arterijskih krvnih sudova, oboljenja perifernih venskih krvnih sudova, oboljenja limfnog sistema) i vibracionu bolest. Takođe vrši opštu rehabilitaciju (bolesti vezivnog tkiva, zglobni oblici reumatizma, ortopedske bolesti i posttraumatska stanja, anomalije dečjeg uzrasta, neurološka oboljenja, ginekološka oboljenja).

 

 

 

Bolnica primenjuje i elektro terapiju najsavremenijim aparatima (galvanske, dijadinamične, interferentne, eksponencijalne i visokofrekventne struje, mikrotalasna i kratko-talasna diatermija, ultrazvuk i dr).
Kod oboljenja perifernih krvnih sudova primenjuju se specijalni aparati na principu promene pritiska "Vasculator" i "Vacusac".

Fototerapija se obavlja ultravioletnim i infracrvenim lampama.

Kinezi terapija i radna terapija sprovode se u moderno i raznovrsno opremljenim salama.

Termo-terapija je zastupljena parafino terapijom.

Posebno je zastupljena dijagnostika i ispitivanje funkcije perifernog krvotoka, srca, pluća i perifernih nerava i mišića.