Vacusac

 • pražnjenje venskih depoa

 • smanjenje venske hipertenzije

 • smanjenje kapilarnih filtracija

 • smanjenje imbibicije potkožnih struktura

 • ubrzanje eliminacije raspadnih produkata

 • poboljšanje mikrocirkulacije

 

Elektroterapija:

Galvanske struje (jonoforeza konstantna jonizacija, elektroforeza poboljšava resorpciju anlgetika primenom galvanske struje)

Dijadinamične struje (umanjuje bol, izaziva aktivnu hiperemiju, ima analgetski efekat, jako dejstvo na smanjenje tonusa hipertonične i spastične muskulature, povećava prag nadražaja na bol i uklanja edem)

Interferentne struje (su niskofrekventne struje a po izvoru su srednjefrekventne struje) imaju blaga dejstva, koriste se protiv bola, ubrzavaju stvaranje kalusa, imaju veoma pozitivno dejstvo kod reumatskih bolesti i smanjenju kontraktura.

Služe za poboljšanje cirkulacije.

 

 

Kinezi terapija

 

Kinezi terapija predstavlja terapiju pokretom.

Aktivira mišićnu pumpu i kretanje krvi ka srcu. Vežbe mogu biti individualne i grupne.

 

 

Magneto terapija

 

 • impulsno elektromagnetnopolje visoke (160-640 Hz) i niske (10-50Hz) frekvencije

 • povećava parcijalni pritisak kiseonika

 • poboljšava oksigenaciju i lokalni metabolizam

 • smanjuje viskoznost i koagulabilnost krvi

Lasero terapija

 

U fizikalnoj terapiji koristi se laser niske snage.

Lasero terapije imaju pozitivni klinički efekt, poboljšava ćelijski metabolizam i regeneraciju tkiva, vazodilatacija, poboljšanje oksido regenerativnih procesa (deluje anti edematozno) i ima analgetičko dejstvo.

Ima veliki neurofiziološki efekat koji poboljšava funkciju organa i sistema. Male snage imaju biološko stimulativno dejstvo na tkiva.

 

Bioptron lampa

 • Analgetsko i ubrzava regeneraciju tkiva

 

Hidro terapija

 • termomineralna voda
 • indiferentne T 34-36
 • termičko dejstvo
 • hemijsko dejstvo
 • baktericidno
 • keratoliticko
 • desenzibilisuće
 • ubrzava protokkrvi
 • olakšava pokret